دانشنامه : سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه
برای آشنایی بهتر جهت استفاده از سامانه پیام کوتاه میتوانید فایل آموزشی آن را از لینک زیر دریافت نمائید. دریافت فایل [1] Links: ------ [1] http://farasmscenter.com/PanelHelp.pdf
1- کپی کارت ملی 2- کپی مجوز فعالیت(برای افراد حقوقی) و یا قبض تلفن( برای افراد حقیق) 3- آدرس کامل پستی و کد پستی 4 شماره موبایل و شماره تلفن ثابت 5- کد اقتصادی و شناسه ملی(برای شرکت و سازمان ها) 6- آدرس ایمیل
سیستم پشتیبانی کایاکو ارائه توسط فراسیستم